Co mówi Biblia o Alkoholu?

Autor: ,,Alcohol and the Scriptures'' Edith A. Kerr

Źródło: http://www.cai.org/pl/
Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła. Bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija.

(PRZYP 23:31-32)

Wino - Sporządzanie i Użycie

Słowo ,,wino'' użyte jest w niektórych częściach Biblii, ale nie zawsze jest jasne czy oznacza to napój alkoholowy czy też nie. We wczesnych wiekach ludzie byli przyzwyczajeni do wyciskania soku z winogron przeznaczonego do natychmiastowej konsumpcji. Możemy zobaczyć to w 1 Mojżeszowej 40:11:

A miałem w ręku puchar faraona. Wziąłem więc grona i wycisnąłem je do pucharu faraona, a puchar wręczyłem faraonowi.

Było wiele metod zapobiegania fermentacji soku i temu by stał się alkoholem. Jedną z nich było robienie gęstego soku poprzez gotowanie, chłodzenie, filtrowanie i ponowne podgrzewanie. Innym, znanym już wówczas sposobem, było konserwowanie soku poprzez dodanie chemikaliów, takich jak siarka. Do produkcji napoju alkoholowego, winogrona były wyciskane w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach, a sok był potem przechowywany w różnych kamiennych naczyniach. Pory drożdżowe mogły osadzić się na soku rozpoczynając proces fermentacji. Zasadniczo w ten sam sposób wino jest wytwarzane do dnia dzisiejszego.

Wino wytwarzane jest poprzez częściową lub całkowitą fermentację cukru znajdującego się w soku owocowym. Drożdże odgrywają główną rolę w procesie fermentacji. Komórki drożdży produkują system enzymów zwany ,,zymazą'', który zdolny jest rozdzielić cukier na alkohol i CO2. Pory drożdżowe znajdujące się w powietrzu lub w owocu, automatycznie rozpoczynają fermentację kiedy wejdą w kontakt z rozkładającym się cukrem zawartym w owocu. Komercyjna produkcja wina oczywiście nie może polegać na założeniu, że te komórki drożdży są już obecne, dlatego używany jest specjalnie hodowany gatunek drożdży, by zapewnić szybką i skuteczną fermentację. Normalnie zawartość alkoholu w winie wynosi między 6 a 14 procent. Zawartość wyprodukowanego alkoholu zależy od tego, czy proces fermentacji był zatrzymany czy kompletny. Wielkie znaczenie ma również zawartość cukru dostępnego dla fermentacji. W idealnych warunkach maksymalna zawartość wyprodukowanego alkoholu podczas fermentacji wina wynosi 20 procent. Ta granica nie może być przekroczona, ponieważ komórki drożdży nie przeżyją w wyższym stężeniu alkoholu.

Niektórzy twierdzą, że ludzie w czasach starożytnych nie wiedzieli jak zapobiec fermentacji soku. Dlatego twierdzą, że wszystkie wina musiały być alkoholowe. Faktycznie istnieją dowody pochodzące od wczesnych pisarzy, które podtrzymują twierdzenie, że pospolicie pito wina bezalkoholowe, i że czasami były one nazywane najlepszymi winami. F.R. Lees (Ph.D.) i Dawson Burns (M.A.) w swojej pracy ,,Temperance Bible Commentary'' jasno i autentycznie cytują Arystotelesa, Herodotusa, Józefa, Pliniusza, Columella i innych greckich i rzymskich pisarzy. Ta książka zawiera co najmniej 5 metod konserwacji owoców i niedopuszczania do fermentacji soku owocowego. Jednym z przykładów było dodawanie chemikaliów takich jak siarka, innym odsączanie wody i zagęszczanie soku owocowego na syrop. Kiedy zagęszczenie cukru wynosi ponad 32 procent, wtedy komórki drożdży nie mogą przeżyć i fermentacja jest zastopowana. Jedyną rzeczą, jaką trzeba było zrobić, by otrzymać niesfermentowany sok z winogron było rozcieńczenie syropu z wodą.

Pliniusz, który poświęcił przedmiotowi wina cały 14 rozdział swojej książki ,,Historia Naturalis'' (60 lat po Chrystusie), odkrył, że istnieje 185 różnych nadających się do picia win.

Miejsce Alkoholu w Pismach Starego Testamentu

Sprawdzenie hebrajskiego tekstu pokazuje, że jedno angielskie słowo ,,wino'' użyte jest do tłumaczenia około trzynastu hebrajskich i aramejskich słów o różnym znaczeniu. ,,Wino'' może oznaczać owoc winorośli czyli winogrona, rodzynki lub kawałki rodzynek; płyny - gęste, rzadkie lub gotowane; napoje - alkoholowe lub bezalkoholowe; wina - kwaśne, słodkie jak również ocet. Tak więc znajdujemy słowo dla ,,młode wino'' (IZ 65:8) jest to ,,tirosh'', zaś ,,mocny napój'' to ,,shekar'' a określeniem ,,wina'' jest ,,yayin'' (IZ 5:11). Tak więc w angielskiej wersji brak jest biblijnego odniesienia do ,,wina'', określenia te mogą więc być interpretowane bez zwrócenia uwagi na użyte słowa hebrajskie, kontekst, ludzi, których to dotyczy i okresu odniesienia. Tak więc jasne rozstrzygnięcie, co do rzeczywistego znaczenia i właściwa interpretacja nie zawsze jest możliwa. Ponadto, bardzo ważne jest by zwrócić uwagę na to, że nie można porównywać współczesnych napoi alkoholowych z tymi w czasach starożytnych, ponieważ destylacja alkoholu z wina itd. zaczęła się dopiero około 1000 lat po narodzeniu Chrystusa. Stopniowo zaczęto używać tego jako napoju alkoholowego, podczas gdy wzmacnianie wina czystym spirytusem, w celu podniesienia zawartości alkoholu, nie było praktykowane przed XVIII wiekiem. Jak stwierdzono, naturalna fermentacja, nigdy nie przekracza 14%, zaś współczesne napoje alkoholowe mogą zawierać do 50% alkoholu.

W hebrajskim nie ma specjalnego słowa, które zawsze oznaczałoby sfermentowane wino, ani też nie ma żadnego słowa, które zawsze wyrażałoby Bożą zgodę, ani domyślną ani wyrażoną w jasny sposób. Natomiast tam, gdzie jest mowa o ,,błogosławieństwie'', w kontekście nie występuje nic, co wskazywałoby na właściwości alkoholu - a wręcz przeciwnie. Słowo "yayin" w połączeniu z błogosławieństwem występuje tylko dwa razy i powiązane jest z innymi polnymi produktami, kukurydzą i oliwkami, podczas gdy ,,tirosh'' w tym znaczeniu użyte jest jedenaście razy, (np. w JER 31:12) i jest połączone z żywnością jakieś trzydzieści razy.

W Starym Testamencie pijaństwo wraz ze wszystkimi jego konsekwencjami jest zawsze obrzydliwością:

Wino - to szyderca, mocny trunek - to wrzaskliwa kłótnia

(PRZYP 20:1).

Boże niezadowolenie jest często połączone z napojami odurzającymi i skutkami ich spożywania, wyrażone jest przez proroków w nie budzących wątpliwości wyrażeniach. (Zobacz również IZ 5:11-12; 22:13; 28:1,7-8; 56:12; JOEL 1:5; AMOS 6:6).

Ziemia Kanaan była państwem rolniczym, mającym za swoje główne produkty kukurydzę, oliwki i winogrona, a Izrael jest często używany jako symbol Bożej winnicy:

Zaiste, winnicą PANA Zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą...

(IZ 5:7)

Tak więc nie jest zaskakujące to, że znajdujemy symbol wina przeplatający się w wielu najbardziej ulubionych i duchowych wersetach zarówno Starego jak i Nowego Testamentu.

Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście winną latoroślą

jest głęboką alegorią w stosunku do tych, których życie jest ,,ukryte w Chrystusie''. W rezultacie twierdzi się, że wino (alkohol) musiało być postrzegane jako dobry Boży dar dla ludzi. Prawdą jest, że Bóg dał ludziom winną latorośl i jej soczyste owoce, ale to nie Bóg lecz człowiek wziął dający zdrowie sok winogronowy i zrobił napój, pozbawiony składników odżywczych, ale silnie oddziałujący na umysł i ciało:

Myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego...

(1 MOJ 8:21)

Hebrajskie Słowa Oznaczające Produkty Winnej Latorośli

Najczęściej występującymi słowami są wcześniej już użyte; ,,yayin'', ,,shekar'' i ,,tirosh''.

,,Yayin'' jest użyte przynajmniej 140 razy. Jest ono postrzegane jako główny termin oznaczający sok winogronowy wyrażony w rozmaity sposób. Możemy jedynie stwierdzić o jaki typ ,,wina'' chodzi w biblijnym kontekście. Pierwsza wzmianka o ,,yayin'' powiązana jest z grzechem Noego (1 MOJ 9:21). Jednak nie występuje wśród ofiar Abla mimo, że przyniósł je z owocu ziemi.

Słowa ,,yayin'' i ,,shekar'' tłumaczone jako ,,wino'' i ,,mocny napój'', występują razem kilkakrotnie zawsze wskazując na napój odurzający. Greckie tłumaczenie Starego Testamentu, Septuaginta (LXX), tłumaczy słowo jako ,,oinos'' i ,,sikera''.

,,Shekar'' w Starym Testamencie jest użyte 23 razy, ale tylko raz w Nowym Testamencie:

...wina, i napoju mocnego pić nie będzie.

(ŁUK 1:15)

Odkryte w 1887 roku listy Tell-Armana, a datowane na około 1380 lat przed Chrystusem, wskazują, że jęczmień, miód i inne owoce, używane były do przyrządzania silnych napojów. Zgodnie z Encyclopaedia Biblica, etymologia (pochodzenie wyrazów i ich znaczeń) słowa ,,shekar'' uzasadnia konkluzję, że oznacza on każdy rodzaj napoju alkoholowego, bez znaczenia z jakiego źródła pochodzi.

Używanie alkoholu oraz mocnego napoju było zabronione kapłanom podczas świętej posługi w Namiocie Zgromadzenia:

Wina i mocnego napoju nie pijcie ani ty, ani synowie z tobą, gdy będziecie wchodzić do Namiotu Zgromadzenia abyście nie pomarli. Jest to przepis wieczny dla waszych pokoleń, abyście umieli rozróżnić między tym, co święte, a tym co nie święte, między tym, co czyste, a tym co nieczyste.

(III MOJ 10:9,10 = EZECH 44:21)

Duchowe znaczenie Nowego Testamentu jest następujące: przez śmierć Chrystusa możliwe jest aby Duch Boży, który zamieszkuje najbardziej świętą część namiotu i świątyni w Jeruzalem, zamieszkał w naszych ciałach (HEB 10:9-10; 1 KOR 3:16-17). Dlatego jesteśmy świątynią Bożą:

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga.

(1 KOR 6:19)

My, którzy żyjemy w wolności Nowego Przymierza wierzymy, że Jezus Chrystus przez Swoją Krew wykupił ludzi ,,...z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu...'', by służyli naszemu Bogu jako kapłani (OBJ 5:9,10). Kapłaństwo wszystkich wierzących włącza każdego Chrześcijanina w posługę nieograniczoną czasem. Oznacza to całkowite poświęcenie całego życia tak, że nie ma w nim czasu na to byśmy mogli czynić różnicę pomiędzy świętością a nieświętością, czystością a nieczystością. Chrześcijanin wypełnia zadanie przez cały czas; jest cały czas na służbie!

Trzecim często używanym hebrajskim słowem na oznaczenie ,,wina'' jest ,,tirosh''. W Septuagincie (LXX) jest ono przetłumaczone jako ,,glukos'', od którego pochodzi dzisiejsza polska forma glukoza, dekstroza lub cukier winogronowy. W Nowym Testamencie jest ono użyte tylko raz, gdzie w greckim jest to ,,gleukos'', a w polskim tłumaczeniu ,,młode wino'' (DZ AP 2:13). W Starym Testamencie ,,tirosh'' jest użyte około 37 razy.

Następnym słowem użytym w hebrajskim jest słowo ,,asis''. Występuje ono w Izajasza 49:26, Joela 1:5 i Amosa 9:13. Tłumaczenie w każdym przypadku brzmi ,,młode wino'' lub ,,słodkie wino'', a kontekst sugeruje świeży sok z winogron.

Innym używanym hebrajskim słowem jest ,,chemer'', które oznacza gęsty, klejący się syrop lub pieniący się sok. Może to oznaczać wszystkie rodzaje wina.

Aramejskie słowo ,,chamar'' pochodzi od hebrajskiego słowa ,,chemer'' i jego użycie odpowiada ,,yayin'', co oznacza, że może być używane do przedstawienia każdego rodzaju wina.

,,Yegev'', które występuje szesnaście razy jest oryginalnie dziurą lub kadzią, do której składano winogrona lub oliwki w celu konserwowania, lecz potem oznaczało ono całą aparaturę do wyciskania wina.

Wino w Nowym Testamencie

W Nowym Testamencie uwagi dotyczące tego, co jest wyraźnie napojem alkoholowym występują w powiązaniu z grupami ludzi, którzy zostali nawróceni na wiarę chrześcijańską w Azji Środkowej, Grecji i Rzymie, w czasach, gdy morale było niskie a uleganie napojom alkoholowym nadmierne. W Ewangeliach są tylko dwie stanowcze aluzje do napojów odurzających. Pierwsza jest bardzo ważna. Występuje na początku pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza w zapowiedzi danej Zachariaszowi o nadchodzących narodzinach zwiastuna Mesjasza.

Będzie bowiem wielki przed Panem; i wina, i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym...

(ŁUK 1:15)

W Listach odniesienia do pijaństwa są liczne i wyraźne. Paweł był Apostołem wśród pogan i często spotykał się z nadmiernym piciem, nawet w młodych chrześcijańskich zgromadzeniach, gdzie nawróceni byli albo Żydami żyjącymi w nieżydowskim otoczeniu, albo poganami, którzy zachowywali swój pogański styl życia.

Paweł przy wielu okazjach napominał swoich słuchaczy poprzez jasne określenia:

Postępujmy przystojnie ... nie w biesiadach i pijaństwach.

(RZYM 13:13)

Wśród przestępstw, które wyłączą ludzi z Królestwa Bożego, a o których on ich ostrzega jest pijaństwo:

Nie łudźcie się ... ani pijacy ... Królestwa Bożego nie odziedziczą.

(1KOR 6:9-10)

Raz jeszcze wskazuje on właściwą drogę dla Efezjan:

I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha...

(EFEZ 5:18)

.

Również Galacjanie potrzebowali ostrzeżenia, że ci którzy oddają się takim rzeczom jak ,,pijaństwo, obżarstwo i tym podobne ... Królestwa Bożego nie odziedziczą.'' (GAL 5:21).

Wino w Oryginalnym Tekście Nowego Testamentu

Młode Wino i Nowe Bukłaki

Jest wiele wzmianek w Ewangeliach, w których istota napojów zarówno alkoholowych jak i bezalkoholowych nie jest wyraźnie pokazana (MAT 9:17; MAR 2:22; ŁUK 5:37-38).

I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie.

MAT 9:17

Normalne wytłumaczenie tego porównania, że nowe bukłaki były używane, żeby przeciwstawić się ekspansywnej sile gazu wytwarzanemu przez fermentację, nie oznacza faktycznego stanu rzeczy. Przy fermentacji, winogrona wkładane są do kadzi, która jest otwarta w celu możliwości dostępu świeżego powietrza, robione jest to do dzisiaj. Ekspansywna siła wyzwalana przez sok winogronowy jest ogromna. Piątą część soku ze zmiażdżonych winogron stanowi glukoza. W czasie procesu fermentacji, dwutlenek węgla rozrasta się 47-krotnie, w zamknięciu wywierałby on nacisk odpowiadający 34,3 atmosferom. Jest to równe około 500 funtom przypadającym na cal kwadratowy (34,5 kg/cm˛). Jeśli wino zostałoby rozlane do bukłaków, zrobionych z wołu lub wieprza, podczas swojej pierwszej fermentacji, rozsadziłoby skóry, również nowe i silne. Był to fakt dobrze znany w Palestynie przez wiele wieków!

Oto moje wnętrze jest jak moszcz, który nie ma ujścia, grozi pęknięciem jak nowe bukłaki.

(JOB 32:19)

Wysuszone bukłaki używane w czasach naszego Pana, wspaniale nadawały się do zapobiegania fermentacji. Ich zalepione smołą szwy, wykluczały dostęp powietrza oraz bakterii drożdżowych, dlatego fermentacja nie mogła mieć miejsca. Było konieczne, aby były do tego używane nowe, perfekcyjnie czyste skóry, ponieważ jakiekolwiek odpadki pozostawione w środku starych skór mogłyby rozpocząć proces fermentacji mogący zepsuć wlane do środka ,,młode wino'' i rozerwać bukłaki.

,,Młode wino'' jest tutaj tłumaczeniem greckich słów ,,oinos neon'', które są odpowiednikiem hebrajskiego ,,tirosh'' i oznaczają świeży sok z winogron. Wszystko to było ogólnie znane przez słuchaczy Jezusa, stąd zrozumiałe było gdy powiedział, ,,Świeże skóry dla młodego wina;;. Nie był On skoncentrowany na sprawie jakości wina, ale na konieczności przestrzegania Jego nowej nauki, czystej od niszczącego fermentu konserwatyzmu oraz własnej sprawiedliwości Faryzeuszy. ,,Świeża skóra'', czyli nowa postawa była wymagana dla ,,młodego wina'' Ewangelii.

Cud w Kanie

Pierwszym cudem zapisanym jedynie przez Jana jest przemienienie wody w wino na uczcie weselnej w Kanie (JAN 2:1-11). Nie jest tutaj powiedziane nic o naturze wina, greckie słowo ,,oinos'', które jest tutaj użyte, może oznaczać zarówno wino alkoholowe jak i bezalkoholowe. Septuaginta (LXX) tłumaczy ,,yayin'' i ,,tirosh'' jako ,,oinos'', (wino) i dalej jest to naśladowane przez Nowy Testament, napisany po grecku i przez tłumaczenie angielskie.

Użycie tego ogólnego terminu ,,oinos'' zdarza się 33 razy w Nowym Testamencie, a o jego naturze, jeśli to możliwe, możemy dowiedzieć się przez odniesienie do kontekstu.

Jezus nie był ascetą, przyszedł po to by ludzie mogli mieć obfitsze życie. Chciał przyłączyć się i pomnożyć radość uczty weselnej, ale nie do pojęcia jest by On, który przyszedł by wypełnić wszelką sprawiedliwość, mógł przemienić wodę w 470 litrów alkoholowego wina, które niewątpliwie przyczyniłoby się do zniszczenia domów, zrujnowania życia i niekończącej się nędzy. Być może wytłumaczeniem jest, że ,,najlepsze wino'' według Piliniusza nie miało najmniejszych śladów fermentu, czyli pleśni.

Nasz Pan przyszedł by wypełnić, a nie zniszczyć proroków (MAT 5:17). Wtedy zaprzeczyłby surowemu ostrzeżeniu Habakuka:

Biada temu, kto swojego bliźniego poi... aż do upicia...

(HAB 2:15)

Pijak

Zarówno Mateusz jak i Łukasz zapisali, że wrogowie Jezusa oskarżali go o bycie ,,pijakiem''.

Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: ,,Oto żarłok i pijak...''

(MAT 11:19; ŁUK 7:34)

Jednakże nigdy nie został przedstawiony żaden dowód potwierdzający to oskarżenie. Oskarżali Go również, nieprawdziwie, o bluźnienie i grożenie zniszczeniem świątyni. Jan będąc Nazarejczykiem (IV MOJ 6:2-3), z tego powodu powstrzymywał się od spożywania wszelkich produktów winnej latorośli. Jezus nie miał takiego obowiązku, ale wniosek, że brał udział w upijaniu się napojami alkoholowymi jest całkowicie bezpodstawny. Jego wrogowie krytykowali ascetyzm Jana Chrzciciela i w równej mierze krytykowali Jezusa. W jednym z zapisanych przypadków, kiedy Jezusowi zaoferowano napój odurzający, odmówił (MAR 15:23). Bogate kobiety w Jeruzalem miały w zwyczaju podawać łyk nasennego wina, zmieszanego z mirrą lub innym narkotykiem, kryminalistom, przed powieszeniem ich na krzyżu. Pomimo tego, że Jezus cierpiał z powodu pragnienia i był wyczerpany z powodu bólu, kiedy zaoferowano Mu wino z narkotykiem, odmówił. Odkupiciel miał osuszyć kielich cierpienia i chciał to zrobić w pełni władz umysłowych, a nie otępiony poprzez przyjęcie jakiegoś narkotyku.

Wieczerza Pańska

Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy. Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego.

(MAR 14:23-25; MAT 26:27-29; ŁUK 22:17-18; 1 KOR 11:25)

Najbardziej kontrowersyjny punkt, jeśli chodzi o użycie słowa ,,wino'' w Nowym Testamencie, skupia się wokół podstaw nauki, dotyczących ustanowienia Ostatniej Wieczerzy. Paweł i trzej Ewangeliści zgadzają się mówiąc, ,,wziął kielich'', podczas kiedy inni Ewangeliści dodają słowa ,,owoc winnej latorośli''.

Widzieliśmy, że kiedy w Starym Testamencie użyte jest ,,owoc winnej latorośli'', powszechnie używane ,,tirosh'', oznacza świeżo wyciśnięty sok z winogron. W obecnym języku słowo ,,wino'', przede wszystkim oznacza ,,wino alkoholowe'', powodem tego jest to, że winogrona są głównie używane do produkcji napojów alkoholowych.

Natomiast rzadko kto pomyślałby o winie z jabłek lub gruszek, kiedy mowa o owocach drzewa gruszki czy jabłka, pomimo, że mogłoby być z powodzeniem produkowane poprzez fermentację.

Święto Paschy było obchodzone sześć miesięcy po żniwach, z czego wywnioskowano, że ,,kielich'' naszego Pana musiał zawierać sfermentowany sok alkoholowy: jednakże o czym była już mowa, istniały różne sposoby zapobiegania fermentacji, dlatego taki wniosek jest bezpodstawny. Co więcej, winogrona mogły być powieszone w piwnicy i w ten sposób przechowywane przez większą część roku. Jaskinie skał wapiennych Palestyny stwarzają idealne komory do chłodzenia. Robią to wciąż jeszcze Arabowie, co potwierdzone jest przez Niebhura w jego książce ,,Podróże przez Arabię''. Dlatego łatwo było otrzymać świeżo zachowane winogrona w czasach Jezusa.

.Jest to bardzo ważne, że słowo ,,wino'' (oinos) nie jest użyte ani razu, ani przez Ewangelistów, ani przez Pawła podczas pisania o wieczerzy. Nasz Pan wziął pospolite pożywienie pospolitego ludu, chleb i owoc winnej latorośli i poświęcił je, używając jako symbolu Jego życia i śmierci za całą ludzkość. Jezus mówi:

Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim.

(JAN 6:56)

Cud Zielonych Świąt

W dniu Zielonych Świąt Apostołowie otrzymali Ducha Świętego ze znakiem mówienia w innych językach, a ludzie, którzy byli zebrani byli bardzo zdziwieni (DZ AP 2). Niektórzy żartowali sobie: ,,Młodym winem się upili'' (grecki: gleukos). Greckie słowo ,,gleukos'' oznacza (w tłumaczeniu) ,,młode wino''. Jest to jedyny raz, kiedy słowo to jest użyte w Nowym Testamencie. Już widzieliśmy, że słowo ,,tirosh'' w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu (Septuaginta) oznacza niesfermentowany świeży sok z winogron i było zawsze tłumaczone na grecki jako ,,gleukos''.

Obcy Żydzi, którym zdarzyło się w tym czasie być w Jerozolimie, zrozumieli modlitwy i byli zdziwieni. Zrozumieli, że to był cud.

Lecz inni nie zdali sobie sprawy, że był to cud, ponieważ nie znali żadnego z tych nowych języków. Dla ich uszu były to niezrozumiałe dźwięki. Ich reakcją było naśmiewanie się. Szydzili, ponieważ uczniowie zachowywali się jaki pijani, pomimo iż wiadomym było, że pili tylko sok z winogron.

Piotr wyraźnie zaznacza, że to była ekstaza duchowa, a nie spowodowana alkoholem.

Wiadomym było, że jeśli Żydzi pili wino, robili to do kolacji, a nie o 9 rano (trzecia godzina). Powiedziano już, że greckie słowo oznaczające ,,młode wino'' brzmi ,,gleukos''. Podobieństwo w stosunku do słowa glukoza nie może być niezauważone.

Po Trosze Wina ze Względu na twój Żołądek

Samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania.

(1 TYM 5:23)

Słowo użyte tutaj w oryginalnym greckim tekście występuje jako ,,oinos'', co może oznaczać sfermentowany lub niesfermentowany sok z winogron.

Uśmierzające ból właściwości soku z winogron były w Palestynie dobrze znanym faktem. Sok z winogron używany był również jako środek na problemy żołądkowe. Z tego powodu Paweł zalecił Tymoteuszowi używanie tego soku. Athenaeus (280 n.e.) uzupełnia informacje, że było to ,,wino'' na dolegliwości żołądkowe. Daje receptę - ,,Niech weźmie zmieszane z wodą lub podgrzane gleukoz, zwłaszcza tak zwane "protropos", będące bardzo dobre dla żołądka.'' Poparte jest to wieloma odkryciami medycznymi, że alkohol przedłuża problemy żołądkowe. Mimo, że dostarcza kalorii, to jednak nie zawiera białka, minerałów czy witamin i może być przyczyną poważnych uszkodzeń tkanek mózgowych, wątroby i innych organów ciała.

Trzy Słowa od Pawła

W pierwszym liście do Tesaloniczan, Paweł pisze:

Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi...
(1 TES 5:6-8)

Kiedy greckie słowo ,,nepho'' i jego pochodne, ciągle występują w listach, jego znaczenie wymaga rozważenia. Jest ono użyte w 1 Koryntian 15:34:

Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie...

W 1 Tymoteusza 3:2, 3 i 8 jest napisane ,,Biskup zaś ma być nienaganny... trzeźwy... nie oddający się pijaństwu'' (nephalion, sophrona, me paraoinon). Oznacza to, że ma być kontrolującym się abstynentem. Paweł daje tę samą radę diakonom płci męskiej i żeńskiej. W Liście do Tytusa biskup jest ponownie przynaglany by ,,...nie oddawać się pijaństwu'', starsi mężczyźni by byli abstynentami, a kobiety nie były oddane winu (w greckim = ,,całkowita abstynencja'').* * *

Biorąc wszystkie te biblijne twierdzenia mające na względzie ,,alkohol'', zrozumiemy, że Bóg nie pochwala również ,,umiarkowanego'' picia, by uratować Swoich ludzi od destruktywnego wpływu, który z niego wypływa.

Interesujące jest, że najnowsze odkrycia medyczne są zgodne z Biblią:

U całkowicie pijanego człowieka niszczonych jest do 7 milionów komórek mózgu.

Prof. Dr Gustav Schimert, (Cardiology Magazine,1984)

Alkohol zawsze niszczy komórki mózgowe - nawet jeśli spożywany jest w małych ilościach.

Dr Med. A. Sequeira, (Med. News Magazine, 1984)

Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.

(1 KOR. 3:16-17)

Komentarze do artykułu

Chrzanów