O serwisie

Nininejszy serwis jest poświęcony dość rzadkiej grupie społecznej w Polsce, która wbrew tradycjom postanowiła obrać inny styl życia i powstrzymać się od spożywania napojów alkoholowych, nawet na specjalnych okazjach.

Celem samego serwisu, jest zrzeszanie abstynentów (stąd baza), ukazanie kim są tacy ludzie, ich cech i sposobu życia. Ukazujemy także fakty o samym alkoholu, m.in. z naszego punktu widzenia. Nie ulega to też wątpliwości, że serwis ma na celu zachęcać do propagowania abstynencji i życia bez alkoholu, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Jest to spowodowane tym, że to właśnie młodzi są coraz częściej bohaterami pijackich wybryków i coraz częściej, także sięgają po alkohol, w coraz to młodszym wieku, co jest szczególnie niepokojące. To przekłada się później na wiele problemów społecznych i my sobie z tego zdajemy sprawę, zatem nasz serwis propaguje właśnie abstynencje jako styl życia.

Dodatkowo dzięki forum dyskusyjnemu, serwis stara się stworzyć miejsce do dyskusji, nie tylko dla abstynentów, ale ogólnie dla wszystkich. Serwis jest całkowicie nieobiektywny, jeżeli tworzy go grupa ludzi powiązana z tą samą sprawą, dlatego zachęcam wszystkich, nie tylko abstynentów do jego aktywnego współtworzenia, artykułami lub postami na forum. Niczyja pomoc nie zostanie odrzucona bez poważnego powodu.

Pragnę nadmienić, iż określenie pijący w tym serwisie oznacza ludzi, pijących jakiekolwiek ilości alkoholu. Nie ma tutaj żadnego podziału na okazyjnych czy alkoholików, po prostu pijesz, a ile, to nie ma znaczenia dla nas, jako abstynentów.

Chciałbym od razu zaznaczyć, że serwis w żadnym wypadku nie jest nastawiony przeciwko pijącym ani jakimkolwiek innym grupom społecznym!

Dodatkowo ten serwis w żaden sposób nie faworyzuje abstynentów wśród innych ludzi w jakichkolwiek dziedzinach. Także nie stawia jednego typu abstynentów nad drugimi, dzieląc na lepszych czy gorszych.

Jesteśmy po prostu tacy sami jak inni ludzie, z tą różnicą, że nie pijemy alkoholu. Naszymi autorytetami, nauczycielami czy przyjaciółmi mogą być ludzie pijący alkohol i to nie ma nic do rzeczy.

Komentarze do artykułu

Chrzanów